Reklamacja

Jeśli artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony prosimy o zgłoszenie reklamacji, prosimy o załączenie ewentualnych zdjęć i wyjaśnień. Jeśli wszystko będzie się zgadzało, zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w przeciągu 5 dni roboczych.


Zwrot

Jest możliwy w przeciągu 14 dni od dostarczenia artykułów.